butikzdrowia

Sklepik internetowy dla wszystkich ludzi pragnących żyć zdrowo, długo i szczęśliwie !
Tylko najlepsze i naturalne produkty prozdrowotne!

KONTAKT
INFO - LINKI

Jeśli chcesz powrócić do butiku kliknij na główny banner u góry

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.butikzdrowia.pl jest własnością :
Life Improvement Institute LLC
Wilmington, Delaware, USA
Financial Service Center
60 Bliss Road
New Britain, CT 06053, USA
tel. +1 302 504 4465   institute@remedium.us

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
Operatorem sklepu odpowiedzialnym za rozliczenia towarowe, finansowo-ksiegowe oraz obsługę klienta jest firma
PPHU ALPOL, Konopnickiej 72, 37-300 Lezajsk, NIP 816 165 17 12, REGON 180316887, alpolusa@interia.pl, tel. 570 51 02 04

INFORMACJE OGÓLNE

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.butikzdrowia.pl nie jest stanem magazynowym firmy.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny i potwierdzane jest wysyłanym do Klienta komunikatem. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest opłata należności za wybrane produkty. Wypełnienie i przesłanie przez formularza końcowego płatności oznacza przyjęcie oferty na zakup prezentowanych towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją. 
Zakupów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.
Zamówienia z płatnością "za pobraniem" odbywają się poprzez email: butik@remedium.us z podaniem asortymentu towaru oraz danych adresowych łącznie z nr tel.odbiorcy

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie anulować można jedynie bezpośrednio po jego złożeniu. Należy w tym celu wysłać odpowiednią informację pod adres:
butik@remedium.us lub telefonicznie pod nr tel. 570 51 02 04

Konsekwencją nieuzasadnionego nieodebrania zamówionej przez Klienta przesyłki jest obciążenie go kosztami związanymi z jej opakowaiem, nadaniem i zwrotem do nadawcy.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu płatności. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni pod warunkiem, iż zamówiony produkt znajduje się w magazynie. 
Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są pierwszego dnia roboczego. 
W przypadku braku produktu w magazynie, zostanie on wysłany do zamawiającego natychmiast po nadejściu do magazynu. W sytuacji wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostawy produktu do magazynu przekracza 7 dni, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o tym, w jakim terminie produkt zostanie mu dostarczony.
Koszty przesyłki liczone są tylko raz. 
Zamawiane towary przesyłane są na adres podany w zamówieniu. Dokłada się wszelkich starań, aby zawartość każdej wysłanej paczki została właściwie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Klienta z jego winy lub odmowy jej przyjęcia, Klient zobowiązuje się zapłacić zryczałtowaną opłatę 35,00 zł tytułem kosztów jakie z uwagi na przygotowanie i nadanie przesyłki poniósł sprzedający.
W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania dodatkowego wezwania kwoty 35,00 zł sprawa zostanie skierowana do sądu.
Klient zobowiązuje się do zapłaty poza opłatą 35,00 zł, zryczałtowanych kosztów windykacji w wysokości 100,00 zł.  
       
   CENY i WYSYŁKA

Ceny towarów prezentowanych w www.butikzdrowia.pl są cenami brutto (wraz z podatkiem Vat) wyrażonymi w złotych polskich.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz płatności, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w dziale INSTRUKCJE.

PRAWO WŁASNOŚCI

Obsługę klienta na terenie Polski wykonuje firma PPHU ALPOL.

Wszystkie towary zakupione w sklepie www.butikzdrowia.pl są własnością sklepu do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty.

Operator sklepu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych. O braku możliwości realizacji zamówienia Klient informowany jest bezzwłocznie.

Operator sklepu dokłada wszelkich starań, by prezentowane na stronach sklepów produkty były dostępne, a ich ceny aktualne.

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie. 
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

ZWROT TOWARU 
Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres dostawcy z jednoczesnym powiadomieniem operatora sklepu na email: butik@remedium.us

Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie był używany, nie został zniszczony, termin ważności towaru kończy się nie wcześniej niż 2 tygodnie przed odstąpieniem od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na w/w adres. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu, jednakże koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa Klient. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek w terminie do 14 dni od zwrotu towaru. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany z przekazem pocztowym, w tym przypadku koszt przekazu zostanie odliczony od kwoty należności. W przypadku zwrotu zamówień premiowanych darmową przesyłką, to zwracana wpłata zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki.

REKLAMACJE 
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: butik@remedium.us  lub listem poleconym na adres operatora sklepu w Polsce:

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adresem operatora sklepu w Polsce. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe Klienta ButikZdrowia.pl chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim. Na stronie sklepu nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.

ZASTRZEŻENIE 
Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronach internetowych. 
Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach "link". Odpowiedzialność za nie spoczywa wyłącznie na ich właścicielach.

Właściciel i operator sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach pasażu kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci.

UWAGA !

Strona www.butikzdrowia.pl jest stroną wyłącznie informacyjną, tym samym nie zawiera żadnych porad w znaczeniu medycznym, a jedynie ukazuje wyniki badań oraz prezentuje opinie ich autorów.

Właściciel nie daje żadnej gwarancji, że produkty z jego sklepu zapewnią wyleczenie w znaczeniu medycznym. Celem strony nie jest stawianie diagnozy, ani tym bardziej powstrzymywanie Klientów przed wizytą u lekarza. 
Odpowiedzialność za treść (w każdym języku) zawartą na stronach sklepu www.butikzdrowia.pl ponosi firma Life Improvement Institute LLC

Wszelkie uwagi odnośnie treści zawartych na stronie www.butikzdrowia.pl należy kierować pod adres e-mailowy: butik@remedium.us

lub zgłaszać telefonicznie pod numer kontaktowy w Polsce: 0048 570 51 02 04

 

REGULAMIN
PRODUKTY
- uzdrawiające     wody i napoje
- probiotyki
- baikalina Plus
- olej redOX
- oliwka magnez.
- sól ojca Beno
ZAKUPY HURTOWE
TYLKO DLA
PLACÓWEK HANDLOWYCH
napisz po link:
butik@remedium.us
lub zadzwoń
570 51 02 04
ZAKUPY ZE ZNIŻKĄ
TYLKO DLA LUDZI CHORYCH
napisz po link:
butik@remedium.us
lub zadzwoń
791 917 814

 

 

 
Właściciel sklepu internetowego:
Life Improvement Institute LLC
Wilmington, Delaware, USA
Financial Service Center
60 Bliss Road
New Britain, CT 06053, USA
tel. +1 302 504 4465
 

COPYRIGHT 2014: ALPOL DESIGN INTERNATIONAL. Wszelkie prawa zastrzeżone